Sponsors
Polskie Stowarzyszenie Go
Polskie Stowarzyszenie Go
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka