Sponsors
Polskie Stowarzyszenie Go
Polskie Stowarzyszenie Go

Polskie Stowarzyszenie Go to organizacja, w ramach której polscy goiści zbierają się by wspólnie działać na rzecz popularyzacji i rozwoju gry Go w Polsce.