Zegary

Podczas rozgrywek ligowych konieczne jest skorzystanie z zegara do kontroli czasu. Nie zawsze podczas spotkania dostępna będzie osoba, która wie jak taki zegar ustawić. Poniższe instrukcje mają na celu umożliwienie każdemu z graczy własnoręczne ustawienie zegara - opisują one wszystkie modele jakie aktualnie posiadamy.

Obowiązujące ustawienie czasowe dla gier w Warszawskiej Lidze Go to 1h + 3x30s byo-yomi.

DGT 1005 Byo-yomi

DGT 1005

 1. Włącz zegar przyciskiem ⏻
 2. Korzystając z przycisków +/- ustaw czas podstawowy 1:00:00
 3. Zatwierdź wciskając przycisk ⏻
 4. Korzystając z przycisków +/- ustaw czas trwania pojedynczego okresu 30
 5. Zatwierdź wciskając przycisk ⏻
 6. Korzystając z przycisków +/- ustaw liczbę okresów 3
 7. Zatwierdź wciskając przycisk ⏻
 8. Wystartuj zegar przyciskiem ⏯

Uwagi:

 • symbol trójkąta/flagi po lewej (⏵) lub prawej stronie (⏴) wyświetlacza oznacza kto aktualnie wykonuje ruch,
 • zegar sygnalizuje dźwiękowo mijający okres byo-yomi, jednak jest to sygnalizacja dość delikatna,
 • podczas gry w byo-yomi, poza czasem pozostałym w danym okresie widzimy też liczbę pozostałych okresów - oznacza ona ile dostępnych jest okresów nie uwzględniając aktualnie trwającego - czyli przy ustawieniu z 3 okresami i wejściu w pierwszy okres byo-yomi zobaczymy na wyświetlaczu liczbę 2

DGT 2010

DGT 2010

 1. Włącz zegar przyciskiem ON/OFF umieszczonym na spodniej części obudowy
 2. Korzystając z przycisków +/- wybierz tryb 28
 3. Zatwierdź wciskając przycisk ✓
 4. Korzystając z przycisków +/- (zwiększ/zmniejsz daną pozycje) oraz przycisku ✓ (kolejna pozycja) ustaw czas podstawowy 1:00.00 dla obu graczy
 5. Zatwierdź wciskając przycisk ✓ (naciśnięcie po ostatniej pozycji)
 6. Korzystając z przycisków +/- oraz przycisku ✓ ustaw czas pojedynczego okresu 0.30 oraz liczbę okresów 3
 7. Zatwierdź wciskając przycisk ✓
 8. Korzystając z przycisku - (♪) włącz dźwięk
 9. Wystartuj zegar przyciskiem ⏯

Uwagi:

 • po wybraniu na początku wartości 28 wszystkie wartości powinny być już ustawione - wystarczy przejść przez wszystkie opcje do końca przyciskiem ✓ i sprawdzić czy są one poprawne,
 • czas byo-yomi wyświetlany jest w postaci zsumowanej, czyli dla ustawień 3x30s na początku będzie to 1.30,
 • zegar sygnalizuje dźwiękowo sytuacje gdy na wyświetlaczu jest mniej niż 10 sekund (czyli dopiero przy ostatnim okresie byo-yomi)

DGT 3000 (Limited)

DGT 3000

 1. Włącz zegar przyciskiem ON/OFF umieszczonym na spodniej części obudowy
 2. Korzystając z przycisków +/- ustaw OPTION na 28
 3. Zatwierdź wciskając przycisk ⏵
 4. Korzystając z przycisków +/- ustaw tryb TIME (górny-prawy róg wyświetlacza)
 5. Zatwierdź wciskając przycisk ⏵
 6. Korzystając z przycisków +/- (zwiększ/zmniejsz daną pozycje) oraz przycisku ⏵ (kolejna pozycja) ustaw czas podstawowy 1:00.00 dla obu graczy
 7. Zatwierdź wciskając przycisk ⏵ (naciśnięcie po ostatniej pozycji)
 8. Korzystając z przycisków +/- ustaw tryb BYO (górny-prawy róg wyświetlacza)
 9. Zatwierdź wciskając przycisk ⏵
 10. Korzystając z przycisków +/- oraz przycisku ⏵ ustaw czas trwania pojedynczego okresu 0.30
 11. Zatwierdź wciskając przycisk ⏵
 12. Korzystając z przycisków +/- oraz przycisku ⏵ ustaw liczbę okresów 03
 13. Zatwierdź wciskając przycisk ⏵
 14. Korzystając z przycisków +/- ustaw dźwięk ON
 15. Zatwierdź wciskając przycisk ⏵
 16. Korzystając z przycisków +/- ustaw "freeze" ON
 17. Zatwierdź wciskając przycisk ⏵
 18. Wystartuj zegar przyciskiem ⏯

Uwagi:

 • po wybraniu na początku wartości OPTION 28 wszystkie wartości powinny być już ustawione - wystarczy przejść przez wszystkie opcje do końca przyciskiem ⏵ i sprawdzić czy są one poprawne,
 • czas byo-yomi wyświetlany jest w postaci zsumowanej, czyli dla ustawień 3x30s na początku będzie to 1.30,
 • zegar symbolizuje przegraną przez czas ikoną flagi po stronie przegranego gracza - niestety ikona ta znika (jest resetowana) po przełączeniu czasu przez obu graczy.

ING

ING

 1. Otwórz pokrywkę na górze zegara
 2. Ustaw przycisk ON/OFF w tryb ON (pozycja dolna)
 3. Ustaw przycisk SET/RUN w tryb SET (pozycja dolna)
 4. Ustaw przycisk BT/RS w tryb BT (pozycja dolna)
 5. Korzystając z dużego czarnego przycisku (godziny) oraz dużego białego (minuty) ustaw czas podstawowy 1:00
 6. Ustaw przycisk BT/RS w tryb RS (pozycja górna)
 7. Korzystając z dużego czarnego przycisku ustaw liczbę okresów 3
 8. Korzystając z dużego białego przycisku ustaw czas trwania pojedynczego okresu 30
 9. Ustaw przycisk SET/RUN w tryb RUN (pozycja górna)
 10. Zamknij pokrywkę na górze zegara
 11. Wystartuj zegar dużym przyciskiem

Uwagi:

 • w celu sprawdzenia czasu przeciwnika przytrzymaj mały przycisk
 • suwak głośności umiejscowiony jest z boku zegara - najlepiej ustawić go w dolnym zakresie wartości, ale nie na samym końcu