Regulamin
 1. Gracz rejestrując się na turniej wyraża zgodę na upublicznienie imienia, nazwiska, klubu/miasta, kraju, profilu EGD oraz rankingu na liście uczestników turnieju.
 2. Gracz biorący udział w turnieju wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku (zdjęcia, video) oraz jego późniejsze wykorzystanie przez organizatora turnieju (strona WWW, profile social media, itp.).
 3. Gracz zobowiązuje się aby swoim zachowaniem zapewnić wszystkim życzliwą, bezpieczną i przyjazną atmosferę.
 4. Wpisowe jest pobierane przy rejestracji w dniu rozpoczęcia turnieju.
 5. W przypadku spóźnienia się gracza na turniej dozwolone jest wzięcie udziału w kolejnych rundach.
 6. Urządzenia elektroniczne powinny być bezwzględnie wyciszone podczas trwania gry.
 7. Korzystanie z urządzeń elektronicznych (smartfonów, tabletów, itp) podczas gry jest dozwolone tylko za zgodą przeciwnika wyłącznie do rejestracji gry.
 8. Obowiązuje nakaz pozostawiania urządzeń elektronicznych podczas odchodzenia od stołu podczas gry.
 9. Zakazuje się w trakcie gry z korzystania z notatek, książek, aplikacji lub jakichkolwiek innych środków wspomagających grę.
 10. Zakazuje się spożywania podczas gier alkoholu/bycia pod jego wpływem na turnieju lub stosowania innych środków zmieniających świadomość.
 11. Niedozwolone jest przeszkadzanie przeciwnikowi w jakikolwiek sposób.
 12. Osobom trzecim nie wolno odwracać uwagi graczy ani w jakikolwiek sposób ingerować w przebieg partii.
 13. W momencie rozpoczęcia rundy zostają uruchomione zegary. Gracz, który spóźni się na partię ponad 15 minut, przegrywa grę.
 14. W przypadku zbijania grupy składającej się z 3 lub więcej kamieni gracz ma prawo zastopować zegar na czas wykonaniu ruchu.
 15. W przypadku wyjścia gracza do WC ma on prawo zastopować zegar - pod warunkiem wykonania przez niego ostatniego ruchu.
 16. Obowiązkiem gracza który wygrał grę jest podanie wyniku partii w wyznaczonym miejscu.
 17. Turniej jest nadzorowany przez sędziego. Do jego obowiązków należy dbanie o sprawny przebieg turnieju, w szczególności czuwanie nad prawidłowością parowania, rozstrzyganie sporów pomiędzy graczami oraz dbanie o wykonanie podjętych przez niego decyzji.
 18. W przypadku innych sytuacji które nie zostały sprecyzowane w powyższym regulaminie, obowiązuje ogólny regulamin PSG: https://psg.go.art.pl/node/69.
 19. O kolejności w tabeli końcowej decyduje ilość zdobytych punktów,SOS,SODOS
 20. Warunkiem wymaganym do rejestracji w turnieju jest przynależność do PSG - dotyczy to tylko graczy o sile powyżej 1050 punktów (czyli silniejszych od ok.10 kyu) oraz pełnoletnich (nie będacych studentami).