Organizatorzy

Turniej organizowany jest w ramach projektu „Science kultura” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr SONP/SP/565477/2022 z dnia 20.10.2022 r. Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu.

1
2
3
4