Regulamin

Regulamin turnieju

 1. Korzystanie z urządzeń elektronicznych (smartfonów, tabletów, smartwatchy, etc.) podczas gry jest zabronione.
 2. Gracz, który wygrał grę, powinien niezwłocznie zapisać jej wynik w wyznaczonym miejscu.
 3. Gracz, który spóźni się na partię ponad 20 minut, przegrywa partię.
 4. Gracz, rejestrując się na turniej, wyraża zgodę na upublicznienie imienia, nazwiska, klubu/miasta, kraju, profilu EGD oraz rankingu na liście uczestników turnieju.
 5. Gracz biorący udział w turnieju wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku (zdjęcia, video) oraz jego późniejsze wykorzystanie przez organizatora turnieju (strona WWW, profile social media, itp.).
 6. Gracz zobowiązuje się, aby swoim zachowaniem zapewnić życzliwą, bezpieczną i przyjazną atmosferę wszystkim.
 7. Obowiązują Reguły Turniejowe PSG, (które są prawie tym samym, co Reguły EGF.

Informacje związane z przetwarzaniem danych.

 1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Gier Planszowych "Honte".
 2. Rejestracja i wzięcie udział w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz publikację swojego wizerunku w mediach społecznościowych (Na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO)
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i promocja Turnieju Wiosennego w Poznaniu (dalej turniej)
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów organizacyjnych i promocyjnych turnieju.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art.17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art.18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art.20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art.21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w turnieju. Przetwarzanie danych nie polega na profilowaniu.