Zasady uczestnictwa

Zasady uczestnictwa w turniejach rankingowych zgłaszanych do European Go Database:

https://psg.go.art.pl/node/330?fbclid=IwAR1sWrCowdFa_mJf7ZVtlyQNmyqDy57tji_UVRAJnxImvNlZVFWlc_Bp3_s